• R. Reimeris: lūkesčiai inovacijų politikai auga

  Plačiau

 • Interaktyviame įrankyje – pagrindiniai Sumanios specializacijos įgyvendinimo rodikliai

  Plačiau

 • Europos Komisija kviečia teikti siūlymus dėl naujos 2021-2027 m. programos

  Plačiau

 • Atliktas Sumanios specializacijos programos tarpinis pažangos vertinimas ir krypčių atnaujinimas

  Plačiau

 • Aptars Sumanios specializacijos prioritetų pažangą

  Plačiau

 • Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie RISE veiklą

  Plačiau

 • Inovacijų savaitė kvies pažinti išmaniuosius miestus

  Plačiau

 • Inovacijų ekosistemos stiprinimui – Šiaurės šalių patirtis

  Plačiau

 • Europos Komisijos ekspertai pristato rekomendacijų Lietuvai projektą

  Plačiau

 • Paskirtos lėšos mokslo ir studijų institucijoms

  Plačiau

Bendrosios nuostatos

1. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (toliau - MOSTA) privatumo politika nustato pagrindinius svetainių www.mosta.lt, www.sumani2020.lt (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

2. Svetainės lankytojo asmens duomenis MOSTA tvarko vadovaudamasi:

2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas);

2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

2.3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;

2.4. kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ suprantama kaip, bet kokia informacija apie fizinį asmenį - Svetainės lankytoją, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti pagal identifikacinius, kontaktinius ir kitus duomenis.

Svetainę tvarko, administruoja ir jos lankytojų asmens duomenis valdo bei tvarko MOSTA, juridinio asmens kodas: 300845435.

Asmens duomenys ir jų naudojimo tikslai

MOSTA tvarko Svetainės lankytojų asmens duomenis šiais tikslais:

5.1. teikti naujienas, pranešimus, kvietimus į renginius, kitą informaciją bei teirautis nuomonės apie MOSTA teikiamų paslaugų kokybę (toliau – Pranešimai) esant Svetainės lankytojo sutikimui;

5.2. identifikuoti, patvirtinti ir apskaityti registraciją į MOSTA organizuojamus renginius;

5.3. vertinti ir tobulinti Svetainės funkcionalumą.

MOSTA tvarko šiuos Svetainės lankytojų asmens duomenis, kai:

6.1. Svetainės lankytojas pats pateikia lankydamasis Svetainėje ir registruodamas joje gauti MOSTA Pranešimus:

6.1.1. el. pašto adresas.

6.2. Svetainės lankytojas pats pateikia lankydamasis Svetainėje ir registruodamasis į MOSTA renginius:

6.2.1. vardas ir pavardė, darbovietės pavadinimas ir pareigos;

6.2.2. telefono numeris, el. pašto adresas.

6.3. Svetainės lankytojas netiesiogiai pateikia duomenis, kurie automatiškai surenkami apsilankius Svetainėje:

6.3.1. interneto adresas (IP), lankymosi Svetainėje laikas, peržiūrėti Svetainės puslapiai, apsilankymų skaičius, regionas/šalis, iš kurio prisijungta prie Svetainės;

6.3.2. naudojama internetinė naršyklė ir įrenginys.

Slapukai

IP adresams ir naršymo informacijai surinkti MOSTA naudoja Slapukus (angl. cookie), kurie yra nedidelės tekstinės informacijos dalelės automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir saugomi kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukai yra įdiegiami Svetainės lankytojo įrenginyje tik jam sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Svetainės veikimui užtikrinti. Jei Svetainės lankytojas nesuteikia Svetainei teisės naudoti slapukus, kai kurios Svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Slapukai įdiegiami ir naudojami „Google analytics“ ir „Cognos analytics“ įrankių pagalba.

Svetainės lankytojas bet kada gali pats valdyti ir (arba) išdiegti slapukus. Slapukus galima ištrinti dviem būdais:

10.1. Savo naršyklėje galima peržiūrėti kompiuteryje jau įdiegtus slapukus ir ištrinti juos po vieną arba visus iš karto. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naudojamos naršyklės, todėl konkretūs atliktini veiksmai nurodomi naudojamos naršyklės aprašyme.

10.2. Naršyklę nustačius taip, kad ši blokuotų slapukus arba siųstų perspėjimą apie bet kokio slapuko įdiegimą.

Duomenų saugojimas

Asmens duomenys, kurie naudojami siunčiant Pranešimus, saugomi ir tvarkomi šiuo tikslu tol, kol Svetainės lankytojas atšauks savo sutikimą prenumeruoti MOSTA Pranešimus.

Asmens duomenys, kurie automatiškai surinkti Svetainės funkcionalumo tikslams, duomenų analizei naudojami 2 metus.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi registracijai į renginius saugomis ne ilgiau, negu tai reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai.

Asmens duomenų atskleidimas

Svetainės lankytojų asmens duomenys prieinami MOSTA darbuotojams, kurie atsakingi už MOSTA Pranešimų sklaidą, registraciją į renginius ir Svetainės tobulinimą.

Svetainės talpinimo paslaugas teikiantiems MOSTA partneriams prieinama prieiga prie techninių įrašų.

MOSTA gali suteikti asmens duomenis ir tretiesiems asmenims, kurie atlieka audito, kontrolės funkcijas ir kitiems, apie kuriuos Svetainės lankytojas informuotas iš anksto.

Svetainių lankytojo teisės

Svetainės lankytojas el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis:

17.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

17.2. prašyti ištaisyti asmens duomenis;

17.3. prašyti ištrinti asmens duomenis;

17.4. atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

17.5. apriboti asmens duomenų tvarkymą (pvz., laikotarpiui, per kurį MOSTA įvertins, ar duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad asmens duomenys būtų ištrinti);

17.6. prašyti duomenis perkelti.

Jei Svetainės lankytojui paprašius asmens duomenys yra ištrinami, MOSTA išsaugo tik tos informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų.

Svetainės lankytojas manydamas, kad jo teisės į privatumą yra pažeistos, gali pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Privatumo politikos pakeitimai

Plečiantis teikiamoms paslaugoms, MOSTA gali atnaujinti šią Privatumo politiką, vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti, todėl rekomenduojame periodiškai apsilankyti mūsų svetainėje, kurioje visuomet rasite naujausią redakciją.

Papildoma informacija

21. Jei turite kokių nors klausimų, kurie būtų susiję su asmens duomenų tvarkymu, slapukų naudojimų ar šia privatumo politika, kreipkitės į MOSTA duomenų apsaugos pareigūną el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..