Dažniausiai užduodami klausimai

 

 • Kas yra Sumani specializacija?

  Sumani specializacija – strategija, kurioje numatyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų vystymo prioritetai, pritaikyti kiekvienam regionui, atsižvelgiant į jo turimus ar galimus turėti konkurencinius pranašumus.
 • Kas rengia Sumanios specializacijos strategijas?

  Sumanios specializacijos strategijas rengia visos Europos Sąjungos šalys. Mažesnės šalys, tarp jų ir Lietuva, rengia savo Sumanios specializacijos strategiją visai šaliai, kitos rengia atskiras Sumanios specializacijos strategijas skirtingiems šalies regionams.
 • Kam reikalinga Sumanios specializacijos strategija?

  Sumanios specializacijos strategija – išankstinė (ex-ante) sąlyga Regioninės plėtros fondui 2014-2020 m., kuria vadovaujantis bus skirstomos šio fondo lėšos. Šios strategijos tikslas - sutelkti išteklius ir struktūrinę paramą panaudoti taip, kad būtų padarytas maksimalus poveikis moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Vadovaujantis Sumanios specializacijos strategija politinė parama ir investicijos bus sutelkiamos į svarbiausius šalies prioritetus, iššūkius, žiniomis grįstus vystymosi poreikius. Sumanios specializacijos strategija padės geriausiu būdu išnaudoti šalies stiprybes, konkurencinius pranašumus, bus remiamos technologinės bei praktika grindžiamos inovacijos, skatinamos privataus sektoriaus investicijos.
 • Kokie bus Sumanios specializacijos strategijos rezultatai?

  Svarbiausi šios strategijos rezultatai – įgyvendinti jungtiniai mokslo-verslo projektai, skirti prioritetinių krypčių ir konkrečių prioritetų plėtrai.
 • Kas rengė Sumanios specializacijos strategiją Lietuvoje?

  Sumanios specializacijos strategiją Lietuvoje rengė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) koordinuojama nepriklausomų tarptautinė ekspertų grupė, kuri į strategijos rengimo procesą įtraukė visas suinteresuotąsias šalis – mokslininkus, verslininkus, viešojo sektoriaus atstovus.
 • Kaip vyko Sumanios specializacijos strategijos rengimo procesas?

  Rengiant Sumanios specializacijos strategiją buvo laikomasi svarbiausio principo išklausyti visas suinteresuotąsias šalis ir diskusijų metu rasti bendrą nuomonę. Todėl iš pradžių buvo atlikta Lietuvos iššūkių ir ateities tendencijų meta-analizė, tuomet organizuota daugiau nei pusšimtis ekspertų diskusijų, vykdytos apklausos Delphi metodu. Remiantis šiais būdais gauta informacija buvo parengta galutinė ataskaita.
 • Ar Lietuvos sumanios specializacijos strategija jau baigta rengti?

  Lietuvos sumanios specializacijos strategija baigta rengti 2014 m. – tada buvo paskelbta ją pristatanti ataskaita. 2015 m. pradžioje Lietuvos sumanios specializacijos strategiją oficialiai patvirtino Europos Komisija, o 2015 m. birželį oficialiai prasidėjo sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimas.

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausybės strateginės analizės centras

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba