Studijų vizite – pažintis su Lietuvos aukštųjų technologijų sektoriumi

Spalio 2-3 d. Lietuvoje vyks projekto „INKREASE“ mokomasis vizitas. Vizito metu projekto partneriai iš Italijos, Ispanijos, Austrijos, Danijos, Vengrijos bei Prancūzijos susipažins su Lietuvos aukštųjų technologijų sektoriumi ir lankysis inovacijas kuriančiose įmonėse bei mokslo ir technologijų slėniuose.

Dalyvaudama šiame projekte MOSTA siekia tobulinti mokslo-verslo bendradarbiavimo priemonę „Intelektas“, kuri yra skirta paskatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Tačiau skirtingų regionų tikslai projekte skiriasi – vienos organizacijos ieško bendradarbiavimo galimybių ir kontaktų galimam bendradarbiavimui vykdant mokslinius tyrimus ar kuriant inovacijas, kitos – siekia rasti geruosius pavyzdžius ir pagerinti inovacijų politiką.

Lietuvoje viešėsiantys projekto partneriai susitiks su Lietuvos lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio, Lietuvos robotikos asociacijos, informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus asociacijos, Lietuvos inovacijų centro, taip pat inovatyvius produktus kuriančių įmonių tokių kaip „Oxipit“ ir „Brolis Semiconductors“ atstovais bei lankysis Saulėtekio slėnyje.

MOSTA organizuojamas mokomasis vizitas yra projekto „INKREASE“ dalis. Šiuo projektu yra siekiama pagerinti dalyvaujančių regionų inovacijų plėtojimo pajėgumus, pagrindinis tikslas yra integruoti į skirtingas partnerių regionines strategijas priemones ir įrankius, kurie didintų įvairių inovacinių ekosistemų efektyvumą, sustiprintų mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir mokslinių tyrimų rezultatų komercializaciją.

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba