Atliktas Sumanios specializacijos programos tarpinis pažangos vertinimas ir krypčių atnaujinimas

Sumanios specializacijos koordinavimo grupei buvo pristatytas MOSTA kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos analitikais atliktas Sumanios specializacijos pažangos tarpinis vertinimas (ataskaita prieinama adresu https://mosta.lt/images/tyrimai/sumanios-specializacijos-pazangos-vertinimas.pdf) kartu su antrepreneriškos paieškos proceso (EDP) metu išgrynintomis išvadomis ir rekomendacijomis. Sumanios specializacijos koordinavimo grupė 2018 m. gruodžio 20 d. posėdyje pritarė, kad tinkamiausias bei geriausiai situaciją atliepiantis Sumanios specializacijos atnaujinimo būdas – Stambinimo scenarijus.

Susipažinti su Ekonomikos ir inovacijų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų rezoliucija galite čia.

Susipažinti su nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 411 „Dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pakeitimu galite teisės aktų registre.

Susipažinti su įsakymu dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) prioritetų veiksmų plano patvirtinimu galite teisės aktų registre.

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausybės strateginės analizės centras

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba