Sumani specializacija Lietuvoje: nuo 2014-2020 prie 2021-2027 m.

Apžvalgoje aptariama sukaupta 2014–2020 m. laikotarpio Lietuvos Sumanios specializacijos strategijos (S3) valdymo patirtis, pasiekti rezultatai ir Lietuvos startinės pozicijos prieš pradedant įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpio Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos politikos 1 strateginį tikslą „Pažangesnė Europa: Inovatyvi ir sumani pramonės transformacija“. Šis tikslas skirtas inovacijoms, skaitmeninimui, ekonomikos pertvarkai ir smulkiajam ir vidutiniam verslui skatinti. Atkreipiamas dėmesys į naujas šio tikslo charakteristikas: skaitmeninimas ir gebėjimai, reikalingi sumaniai specializacijai, pramonės transformacijai ir verslumui skatinti. Apžvelgiamas Lietuvos pasirengimas užtikrinti veiksmingą S3 valdymą – privalomą sąlygą pasinaudoti ES parama (šių pokyčių ir naujų ES reikalavimų kontekste, teikiant argumentuotus pasiūlymus dėl S3 rengimo ir įgyvendinimo, siekiama inicijuoti diskusiją, kaip užtikrinti efektyviausią Lietuvos ekonomikos plėtrą).

Susipažinti su apžvalga galite čia.

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Vyriausybės strateginės analizės centras

Vyriausybės strateginės analizės centras

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba