Inovacijų politikos rezultatyvumui didinti – Europos Komisijos parama

2017 m. liepos 14 d.

Europos regioninės plėtros fondas, kurio pagrindinis tikslas yra stiprinti ekonominę ir socialinę Europos Sąjungos sanglaudą bei mažinti regionų skirtumus, skyrė beveik 800 tūkst. eurų paramą projektui „MANUMIX“. Šiuo projektu, kuriame Lietuvą atstovauja Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), siekiama didinti inovacijų politikos rezultatyvumą ir efektyvumą pažangių gamybos procesų srityje.

„Siekdami sukurti proveržį ekonomikoje ir tinkamai reaguoti į tarptautinių rinkų pokyčius, pastaraisiais metais vis daugiau lėšų investuojame į inovacijas. Vis dėlto siekiant efektyviai nukreipti ribotus šalies išteklius, svarbu yra prioretizuoti. Viena iš prioritetinių inovacijų politikos krypčių Lietuvoje yra pažangi gamyba. Todėl džiugu, jog siekdami didesnio šios krypties rezultatyvumo, turime galimybę mokytis iš kitų Europos regionų“, – sako MOSTA vadovas Ramojus Reimeris.

Europos Sąjungoje inovacijų politikai pastaraisiais metais skiriamas itin didelis dėmesys: valstybėse narėse įgyvendinamos Sumanios specializacijos strategijos tikslas yra didinti Europos regioninį konkurencingumą pasaulyje. Lietuvos Sumanios specializacijos strategijoje įvardinamos šešios pagrindinės kryptys: energetika ir tvari aplinka, įtrauki ir kūrybinga visuomenė, agroinovacijos ir maisto technologijos, nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos.

Pažangios gamybos srityje Lietuvoje įžvelgiamas ypatingas pranašumas – funkcinių medžiagų bei lazerinių technologijų sektoriai šalyje pastaraisiais metais sėkmingai plėtojami. Per pastaruosius 3-4 metus lazerines technologijas kuriantys subsektoriai demonstravo sparčią ekstensyvią plėtrą – čia dirbančiųjų skaičius augo beveik 50 proc. sparčiau nei vidutiniškai Lietuvoje, taip pat šis sektorius išsiskiria augančiu pelningumu.  Funkcinių medžiagų bei lazerinių technologijų sektoriai išsiskiria ypatingu produktyvumu, didžiausiomis finansinėmis investicijomis.

„Nors Lietuvoje ir sėkmingai plėtojame lazerių technologijas, tačiau tarptautiniais ir netgi nacionaliniais masteliais šis sektorius išlieka augantis, bet labai mažas. Taigi svarbus ne vien vertikalus sektoriaus augimas, o ir horizontali, sinergiją išnaudojanti jo plėtra kituose potencialiai žinioms imliuose sektoriuose. Teigiamą poveikį taikydami naujas medžiagas, technologijas, gamybos procesus gali turėti daug stambesni ekonomikos sektoriai – transporto ir IRT sistemų, funkcinių medžiagų, skaitmeninės statybos, biožaliavų. Reikalingus sprendimus gali pasiūlyti Lietuvos lazerių sektoriaus atstovai, o tai leistų aukštesnės pridėtinės vertės link stumtelėti šalies ekonomikos „garvežius“: transportą, statybą ir energetiką“, – teigia R. Reimeris.

Anot MOSTA vadovo, tobulinant inovacijų politiką, galima sudaryti reikiamas prielaidas sėkmingesnei ekonomikos pažangai aukštos pridėtinės vertės kūrime. „Bendradarbiaujant su Europos pažangiais regionais, nuolat keičiantis politikos praktikomis, nuosekliai stebint, vertinant inovacijų politikos progresą, sudaromos prielaidos laiku ir tinkami reaguoti į reikšmingus rinkos pokyčius, prognozuoti ekonomikos ateitį ir tinkamai persiskirstyti turimus resursus“, – sako R. Reimeris.

MANUMIX tikslas yra regioniniame lygyje per politikos vertinimą ir mokymąsi tarpusavyje stiprinti ir tobulinti inovacijų politikos efektyvumą pažangių gamybos metodų kryptyje. Šiame projekte dalyvauja Baskijos regionas (Innobasque organizacija ir Baskijos vyriausybė), Lietuva (MOSTA), Italijos Piemonto regionas (Finpiemonte) ir Velsas (Velso vyriausybė). Projekto dalyviai susibūrė į konsorciumą, kad galėtų mokytis vieni iš kitų pažangių gamybos metodų krypties politikos ir jos vertinimo srityse. Projektą konsultuoja Orkestra, regioninio vystymo ir konkurencingumo srityje besispecializuojanti organizacija.

Grįžti

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba