15 ikiprekybinių pirkimų projektų – daugiau kaip 10 mln. litų

2017 m. rugpjūčio 22 d.

Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius įsakymu patvirtino 15-os valstybės projektų sąrašą už 10,168 mln. eurų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“.

Patvirtintų projektų pareiškėjai – Lietuvos bankas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos automobilių kelių direkcija, VĮ Registrų centras, Policijos departamentas, AB „Energijos skirstymo operatorius“, VĮ  Vidaus vandens kelių direkcija, AB Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos jūrų muziejus, Druskininkų savivaldybės administracija bei Kauno ir Vilniaus miestų administracijos.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos siekia sukurti inovatyvių įtvarų gamybos technologiją galūnių traumas patyrusiems pacientams bei operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemą  (iLempa).

Lietuvos automobilių kelių direkcija nori sukurti nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinį, didinantį automobilių kelių dangų tvarumą, Policijos departamentas  – virtualios realybės programą ir interaktyvų mokomąjį žaidimą „Būk saugus kelyje!“, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija – vidaus vandenų greitaeigį keleivinį laivą, Lietuvos jūrų muziejus – moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodiką. Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybės administracijų projektai susiję su transporto srautų valdymu.

Šiuo etapu buvo vertinami tik projektiniai pasiūlymai. Dėl ministro įsakymu patvirtintų projektų finansavimo perkančiosios organizacijos paraiškas LVPA turės pateikti iki š. m. spalio 2 d.  Su ministro įsakymu susipažinti galima Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/ikiprekybiniai-pirkimai-lt

Didžiausia vienam projektui galima finansuojamoji dalis – ne daugiau kaip 85 procentai visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (likusius 15 procentų skiria perkančioji organizacija ir partneriai).

Skatindama inovatyvių produktų kūrimą ir šalies konkurencingumą Ūkio ministerija 2015 m. parengė ikiprekybinių pirkimų tvarką. Ikiprekybiniai pirkimai – tai valstybės užsakymai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklai vykdyti, kai viešojo ir privataus sektoriaus lėšomis sukuriamas inovatyvusis produktas. Taikant šį pirkimo būdą yra sprendžiamos visuomenei aktualios problemos tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, atliekų tvarkymas, energijos vartojimas, saugus eismas ar krašto apsauga.

Ikiprekybiniais pirkimais siekiama įsigyti produktų, kurių dar apskritai rinkoje nėra arba kai reikalingas esminis esamo produkto patobulinimas. Tokiu būdu valstybė tampa išmania pirkėja, o verslui suteikiama galimybė pasidalyti rizika su valstybe. Ikiprekybiniai pirkimai vyksta trimis etapais – pirmiausia plėtojama, pagrindžiama produkto koncepcija, remiantis parengta koncepcija sukuriamas prototipas ir tik tada pagaminamas bandomasis produktas.

Grįžti

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba