Europos Komisijos ekspertai pristato rekomendacijų Lietuvai projektą

2017 m. rugpjūčio 30 d.

Rugpjūčio 28-30 d. Lietuvoje antrą kartą lankosi nepriklausomi Europos Komisijos (EK) ekspertai, įgyvendinantys programos „Horizontas 2020“ politikos stiprinimo priemonę (angl. Policy Support Facility). Tai yra antrasis Lietuvos mokslo, verslo, politikos formuotojų ir Europos komisijos ekspertų susitikimas. Jame pristatomas pirminis EK ekspertų parengtų rekomendacijų projektas, teikiami redakciniai siūlymai. Po šio susitikimo – š.m. spalio mėn. – EK pateiks rekomendacijas dėl užsienio investicijų į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas pritraukimo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo.

Antrojo susitikimo metu EK ekspertai pristatys preliminarius pastebėjimus dėl tyrimų ir inovacijų politikos planavimo, įgyvendinimo bei stebėsenos. Vizito metu ekspertai susitiks su LR Vyriausybės, ministerijų, aukštųjų mokyklų, verslo sektoriaus bei politiką įgyvendinančių ir stebinčių įstaigų atstovais.

Inovacijų plėtros bei verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas yra viena iš LR Vyriausybės 2017 m. prioritetinių veiklų, kurios įgyvendinimas didintų šalies konkurencingumą ir užtikrintų ilgalaikę pažangą.

Vykdant didžiausią Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ yra siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Politikos stiprinimo priemonė pradėta vykdyti 2015 m. ir yra skirta Europos Sąjungos narėms, siekiančioms tobulinti tyrimų ir inovacijų politikos planavimą, įgyvendinimą ir rezultatų stebėseną.

Grįžti

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba