Pritarta ilgalaikei mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros programai

Spalio 30 d. vykusiame antrajame Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) strateginės tarybos posėdyje pritarta ilgalaikei mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros programai. Šis strateginis dokumentas užtikrins didesnį mokslo ir inovacijų politikos integralumą bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Pasak premjero Sauliaus Skvernelio, ypač svarbu, kad nuo šiol į švietimo, mokslo ir inovacijų politikos įgyvendinimą įsijungia visa Vyriausybė. „Ūkio konkurencingumo augimas sunkiai įsivaizduodamas be aukštos kvalifikacijos specialistų, aukšto lygio mokslinių tyrimų. Iki šiol inovacijų skatinimo sistema buvo fragmentuota ir Lietuva neturėjo visas sritis vienijančios politikos. Esu tikras, kad siekdami užtikrinti inovacijomis grįstos ekonomikos plėtrą ir pritardami programai šiandien žengiame didelį žingsnį į priekį“, – sako S. Skvernelis. Patvirtintas dokumentas atliepia Seimo „Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gaires, kurias Prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyva parengė daugiau kaip 100 ekspertų. Jis apjungia keturias inovacijų ir mokslinių tyrimų raidos programas. Jame kalbama apie sumanios specializacijos kryptis ir jų įgyvendinimo, Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programas. Taip pat patvirtintos Valstybinė studijų, MTEP 2013–2020 metų plėtros, Mokslo, technologijų ir inovacijų aerokosmoso srityje plėtros 2016–2020 metų programos. MTEPI strateginės tarybos posėdyje taip pat aptartas Lietuvos bendradarbiavimo sutarties su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN) klausimas, pritarta dviem didelės vertės iki prekybiniams pirkimams. Vieningai mokslo ir inovacijų sistemos plėtrai skirtos strategijos parengimas buvo numatytas Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane. Toliau ilgalaikė mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros programa bus derinama su suinteresuotomis institucijomis ir svarstoma Vyriausybės posėdžiuose. MTEPI tarybą sudaro 12 narių ir 12 ekspertų, jai pirmininkauja premjeras S.Skvernelis. Šios Vyriausybės komisijos sekretoriato funkcijas atlieka Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA).

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba