Aptars Sumanios specializacijos prioritetų pažangą

Gruodžio 20 d. mokslo ir verslo bendruomenės, verslo ir politiką formuojančių bei įgyvendinančių institucijų atstovai susitiks aptarti Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo pažangą. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) ir Ūkio ministerijos organizuojamu susitikimu bus pradedamas enterpreneriškos paieškos procesas (angl. entrepreneurial discovery process, EDP), kurio tikslas yra pateikti rekomendacijas Sumanios specializacijos kryptims ir prioritetams. EDP yra įtraukus ir interaktyvus iš apačios kylantis (angl. bottom-up) procesas, kuris siekia surinkti ir apibendrinti po įvairias regionines ir užsienio organizacijas bei veikėjus pasklidusias entrepreneriškas žinias. EDP nagrinėja ir atskleidžia naujas technologijų ir rinkų galimybes, kuriose galima plačiai taikyti apčiuopiamas ir [potencialiai] paklausias inovacijas. Į šį procesą turėtų įsitraukti dalyviai iš įvairių sričių: politikos, verslo, akademijos ir kitų visuomenės grupių. Tyrėjai, verslo ir visuomenės atstovai identifikuoja ir kuria žinias apie potencialias inovacijų ir ūkio veiklas bei jų galimybes. Politikos formuotojai ir tyrėjai vertina proceso rezultatus ir atrastų galimybių įgyvendinimo potencialą. Identifikavus atsirandantį potencialą ir jo galimybes siekiama sutelkti ir koordinuoti viešųjų gėrybių (angl. public goods) panaudojimą. EDP nėra vienkartinis procesas. Procesas turi vykti nuolat ir užtikrinti S3 aktualumą, kad specializacija būtų išlaikyta aktualia ir atliepiančia galimybes bei iššūkius. Dėmesys turi būti kreipiamas į nuolat besikeičiančias šalies bei pasaulio aplinkybes, visuomeninius iššūkius ir atsirandančias naujas technologijas. Nenutrūkstantis EDP padeda visoms suinteresuotoms šalims dalintis entrepreneriškomis žiniomis ir prisideda prie S3 inicijavimo, formavimo ir vertinimo.  Enterpreneriškos paieškos procesas yra viena iš Sumanios specializacijos vertinimo dalių. Galutinė tarpinio Sumanios specializacijos vertinimo ataskaita bus pristatyta 2018 m. viduryje.

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba