Konferencija „The Synergies with Research and Innovation Funds: Stairway to Excellence“

2015 m. spalio 30 d.

Renginio paskirtis

Sumanios specializacijos strategijų rengimas paskatino ES nares identifikuoti ribotą skaičių mokslinių tyrimų ir pramonės sričių, turinčių didelį inovacinį potencialą, kuris gali būti paskatintas naudojant ES investicinius fondus. Sinergija tarp skirtingų finansavimo šaltinių (tokių kaip Horizon 2020, COSME, ERASMUS+, Creative Europe ir t.t.) suteikia papildomą naudą ir geresnius inovacinės veiklos rezultatus, skirtus mažinti atotrūkį.

Europos Komisijos "Stairway to Excellence" projektas yra skirtas:

 • Teikti pagalbą ES narėms, įstojusioms nuo 2004 m., mažinti atotrūkį inovacijų srityje ir didinti ekscelenciją;
 • Skatinti efektyvų Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimą

Renginio tikslai

 • Geriau suprasti Lietuvos inovacijų ekosistemą, ypatingą dėmesį skiriant kliūčių identifikavimui
 • Didinti informuotumą apie galimą skirtingų ES finansavimo programų sinergiją
 • Dalintis patirtimi apie Struktūrinių fondų ir Bendrosios Programos panaudojimą MTEPI sistemų tobulinimui
 • Identifikuoti galimus tolimesnius ES narių veiksmus

Kam aktualus renginys?

 • Vyriausybės, ministerijų ir įgyvendinančių agentūrų atstovai atstovai
 • Nacionaliniai Horizon 2020 ir kitų programų atstovai (National contact points)
 • Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai
 • Horizon 2020 programos komitetų nariai
 • ES struktūrinių fondų ir regioninės politikos ekspertai
 • Verslo, mokslo, universitetų, mokslinių tyrimų institutų atstovai

Planuojamas dalyvių skaičius: 60-70 dalyvių.

Renginį organizuoja

Europos Komisija ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.

Renginio programa ir pranešimai

09:00 – 09:30

Registration & coffee

OPENING SESSION – POLICY CONTEXT

09:30 – 10:30

(60 minutes)

Session 1: Welcome Address

This plenary session includes welcoming and initial information on:

 • DG REGIO activities and the Project S2E run by the JRC-IPTS.
 • Identification of synergies between different funding instruments and basic implementation tools.
 • Expectations of Lithuanian national and regional authorities from the current funding programmes.

Moderator: Ieva CERNIUTE (DG REGIO)

10:30 – 11:00

Coffee break

LITHUANIAN RESEARCH AND INNOVATION CONTEXT

11:00 – 12:30

(90 minutes)

Session 2: Reviews on Existing Lithuanian R&I Cooperation and Barriers and Motivations of Prospect Collaborations

This plenary section will highlight the existing national and regional profiles of Lithuania in relation to the FP participation and national/regional R&I structure. It will also provide a brief mapping of the innovation ecosystem in Lithuania. 

Moderator: Nida Kamil Ozbolat (DG JRC)

12:30 – 13:30

Lunch Break

CASE STUDIES & STAKEHOLDERS INVOLVEMENT

13:30 –  16:30

(180 minutes)

Session 3: Synergies in Practice

This participatory session will start with inputs from invited European regions. After the introductory part, parallel round table discussions will be organised.

Moderator: Gérard Carat (DG JRC)

CONCLUSION & WAYS FORWARD

16:30 – 17:30

(60 minutes)

Session 4: Conclusions and ways forward

This final session will present the reflections on the issues raised and discussed during the national event.

 • A way forward: Lessons learnt & concluding remarks – Building on the previous session, the rapporteurs of the round tables will present the main outcome of the discussion. (5 minutes presentation by table)
 • Concluding remarks, follow-up mechanisms and ways forward
  • Katja Reppel (DG REGIO)
  • Jurgita Petrauskienė (MOSTA)
  • Andrea Conte (DG JRC)

Renginio tinklalapis

Grįžti

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba