Kviečiame dalyvauti informacinėje dienoje „ES programos „Horizontas 2020“ veiklos tyrėjams lavinti, verslo ir mokslo ryšiams stiprinti“

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros rengiamoje informacinėje dienoje „ES programos „Horizontas 2020“ veiklos tyrėjams lavinti, verslo ir mokslo ryšiams stiprinti“. Renginys vyks 2016 m. lapkričio 10 d. 13 val. Kauno technologijos universiteto slėnyje „Santaka“ (K. Baršausko g. 59, 1 salė, Kaunas).

ES bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) suteikia galimybes plėtoti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus įvairiose mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Programoje „Horizontas 2020“ yra numatytos lėšos mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektams, žinių ir technologijų mainams, institucijų inovaciniams pajėgumams didinti bei tyrėjų karjerai vystyti.

Šio renginio tikslas yra pristatyti, kokias galimybes mokslo ir studijų institucijoms bei neakademinio sektoriaus organizacijoms atveria didžiausia ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa ir paskatinti jas tapti „Horizonto 2020“ dalyvėmis.

Laukiame Jūsų renginyje!

Spausdinti

Sumanios specializacijos rengėjai ir įgyvendintojai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Lietuvos verslo paramos agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Centrinė projektų valdymo agentūra
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba